Efteruddannelse som Suzukilærer

-et tilbud fra Dansk Suzuki Forbund

Suzuki Metoden ™

v. Marianne Rygner

Den japanske violinist dr. Shinichi Suzukis pædagogiske udgangspunkt er, at ethvert barn er født med mange anlæg (sproglige, musikalske o.s.v.). For at de kan udvikles til egentlige færdigheder, skal anlæggene stimuleres så tidligt i livet som muligt.

Suzuki drager en parallel til måden, hvorpå barnet lærer sit modersmål. Uden grammatisk terperi lærer barnet at tale ved at lytte til og efterligne de voksnes sprog. På samme måde vil barnet også kunne lære at spille og derved få del i musikkens rigdom.

Suzuki kalder selv sin pædagogik for ”Modersmålsmetoden”. Barnet lytter til musik og prøver at efterligne det hørte på sit instrument – uden brug af noder eller teoretiske forklaringer. Når barnet bliver større, lærer det selvfølgelig også noder – svarende til, at det lærer at læse i skolen.

Suzukihæfterne er tilrettelagt med en gennemtænkt teknisk og musikalsk udvikling.

Fra starten lægges der stor vægt på, at tonen bliver smuk. Børn fødes så musikalske, at de hurtigt mister lysten til at spille, hvis det ikke klinger godt. Derfor er det en vigtig del af Metoden at arbejde med ”gamle” stykker. Når man spiller de gamle stykker, er der overskud til at komme ”bag om” noderne og spille musik, hvorved både spilleglæden og selvtilliden vokser betydeligt!

For små børn er det vanskeligt at øve sig hjemme uden støtte fra en voksen. Derfor er det en betingelse, at mindst en af forældrene (eller tilsvarende voksen) deltager i den ugentlige undervisning hos læreren og fungerer som hjælpelærer i hjemmet de andre dage.

Forældrenes hjælp skal være diskret og båret af pædagogisk fornuft. Der skal gives ros for dét, eleven har lært, og skal noget rettes, rettes kun én ting ad gangen.

Undervisningen forudsætter ikke, at der arbejdes med specielt udvalgte børn. Alle, der har lyst, skal kunne begynde. Børnene skal heller ikke skubbes frem til en professionel musikerfremtid, men lære at bruge musikken som en del af deres personlige udvikling.

Et meget vigtigt mål i undervisningen er at udvikle barnets selvtillid. Desuden opøves barnets koncentrationsevne, hukommelse og motorik, og dets evne til at lytte forfines.

I fællestimerne lærer børnene at spille sammen, at samarbejde og at spille for hinanden.

Det vigtigste er dog den glæde, børnene får ved at være med i en seriøs kunstnerisk udfoldelse.

Litteratur

Der findes en hel del litteratur om Suzuki Metoden, bl.a. kan det anbefales at læse dr. Suzukis egne bøger: ”Nurtured by Love” og ”Ability Development from Age Zero”.