Efteruddannelse til Suzuki™ violinlærer og

Suzuki™ cellolærer

Kurset er tilknyttet European Suzuki™ Association (ESA)

Lærer cello: Dorte Rollf-Petersen

Lærere violin: Shannon Hawes, Claus Kanneworff, Roberto Sarno & Jan Matthiesen

Kurset henvender sig til alle violinister og cellister med en konservatorieeksamen eller tilsvarende, der
gerne vil uddanne sig til violinlærer eller cellolærer efter Suzuki™ metoden, og til alle de, der allerede har
taget ét eller flere niveauer og gerne vil videreuddanne sig.

𝆕     Gennem dette kursus kan du opgradere dine undervisningsfærdigheder, øge din
forståelse for pædagogik og didaktik og evt. også forbedre dit eget spil.
𝆕     Du kan læse om Suzuki™ Metoden på Dansk Suzuki™ Forbunds (DSF)
hjemmeside: https://www.dansksuzuki.dk/metoden/

𝆕     For violin afholdes kurset over 6 weekender, skiftevis i Albertslund og Aarhus. Ønsker man at gå til eksamen, kan man højst være fraværende fra 1 kursusweekend, med mindre
man laver en speciel aftale desangående.

𝆕      For cello afholdes kurset i Aarhus, kontakt Dorte Rollf-Petersen for nærmere info.

𝆕      Kursets pris er 10000 kr. Specialpris for studerende ved konservatorier og
universiteter 6500 kr. Hvis man går 2. år på det samme niveau er prisen 5000 kr.
Betalingsfrist d. 1/9. Kursusafgiften kan evt. opdeles i 3 rater (betales 1/9, 1/11, 1/2).
Hertil kommer der evt. et eksamensgebyr (inkl. akkompagnatør) på henholdsvis
1500 kr (lvl 1, 2 eller 3), 2000 kr (lvl 4 eller 5), hvis man ønsker at gå til eksamen og
få et diplom (betales 1/4). Sørger man selv for akkompagnatør til eksamen, kan der
trækkes 300 kr fra eksamensgebyret.
Kursets konto er i Jyske Bank, reg. nr. 6610 konto nr. 0002193270
𝆕     Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man betaler kontingent til Dansk
Suzuki Forbund (pt. 450 kr årligt (1/8- 31/7). Kontingentet indsættes (med tydelig
afsender; navn og telefonnummer) på foreningens konto i Danske Bank reg. nr.
1551, konto nr. 1608363 før den første weekend.
𝆕      Ønskes mere detaljeret information (herunder læseplan), kan du henvende dig til Dorte Rollf-Petersen for info om cello eller til enten Shannon Hawes, Jan MatthiesenClaus Kanneworff eller Roberto Sarno for info om violin.
𝆕     Du kan tilmelde dig ved at bruge nedenstående tilmeldingsblanket (udfyld, scan og send),
sende en email med oplysningerne eller bruge dette Link: Suzuki Teacher Training in DK 2021-22

Jeg tilmelder mig hermed til efteruddannelse til Suzuki™ Violin/Cello Lærer ved Dorte Rollf-Petersen, Shannon Hawes, Jan Matthiesen, Claus Kanneworff og Roberto Sarno.

Jeg er indforstået med, at tilmeldingen er bindende for hele kurset.

Navn: _____________________________________________________

Instrument: _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Post nr.: ___________ By: ____________________________________

Mobil nummer: ______________________________________________

E-mail: ____________________________________________________

Kurset betales helt eller delvist af: _______________________________

Tidligere Suzuki™ uddannelse (niveau):__________________________

Dato og underskrift: __________________________________________

Der tages forbehold for ændringer. Desuden forbeholder kursusholdere sig ret til at
udelukke deltagere fra kurset, dersom det skønnes nødvendigt for kursets vellykkede
gennemførelse.