Uddannelsen

Kursets formål er at uddanne musikpædagoger til at kunne give højt kvalificeret undervisning især til børn og til at have en tilbundsgående forståelse og beherskelse af ”Modersmålsmetoden”, både praktisk og teoretisk. Dette indebærer temmelig meget hjemmearbejde for kursisten, bl.a. med indlæring af repertoiret.

Undervisningen bliver tilrettelagt meget fleksibelt ud fra deltagernes forudsætninger. Den foregår normalt 5-6 weekender pr. sæson (januar-december), men kan af praktiske årsager også foregå som enkeltstående kursusdage. Kursusledelsen kan anvende nogle af kursusdagene til individuel undervisning.

Nye hold oprettes, når der er et passende antal deltagere – også på de instrumenter, tværfløjte, blokfløjte, sang, harpe, mandolin og orgel, hvor der endnu ikke har været kurser i DK.

Pris på kurset: Se den vedhæftede tilmeldingsblanket.

Kvalifikationer

Der kræves ikke konservatorieeksamen eller lignende, men før optagelse på kurset skal ansøgeren forespille for instruktøren, enten personligt eller ved fremsendelse af en videooptagelse på dvd. Der afholdes også samtale med ansøgeren, så denne kan få oplysninger om kurset inden optagelsen og få spørgsmål besvaret.

Kravene ved forespilningen

Violin: 1.sats af Bachs a-mol violinkoncert eller et stykke af lignende sværhedsgrad.

Bratsch: 1.sats af Händel/Casadesus’ koncert i b-mol, el. et stk. af lignende sværhedsgrad.

Cello: 2 satser af en cellosuite af Bach eller 2 satser fra Vivaldis cellosonate i e-mol.

Klaver: Menuet 1 og 2 samt Gigue fra Bachs Partita i B-dur, el. et stk. af lign. Sværhedsgrad.

Guitar: Bach Gavotte 1 & 2 fra Suite nr. 6 I D for cello (BWV 1012) el. Et stk. Af lign. Sværhedsgrad.

Kontrabas: C. Saint-Saëns Elefanten – fra Dyrenes Karneval.

Tværfløjte, blokfløjte, sang, harpe, mandolin og orgel: kontakt Marianne Rygner.

Instruktørene

Instruktørene på kurserne er alle Eksaminerede Suzukipædagoger, Højeste Niveau. De er efter mange års undervisningserfaring blevet udnævnt til Suzuki Teacher Trainers af The European Suzuki Association.

Kursets indhold

Teoretisk og praktisk anvendelse af Suzuki Metoden.

Individuel undervisning.

Gennemgang af repertoirets tekniske og musikalske udvikling.

Strukturering af enetimer og fællestimer.

Observation af undervisning.

Solofremførelse af repertoire.

Diskussion af pædagogiske aspekter, herunder skriftlig(e) opgave(r).

Kursets opbygning

Repertoiret er opdelt i niveauer. Niveau 1-2-3 er på violin, bratsch, cello og guitar de første 5 hæfter. På klaver de første 4 hæfter.

På niveau 1 skal deltageren tilegne sig viden om Suzuki Metoden, observere undervisning af små børn samt indlære Metodens elementære tekniske momenter.

På niveau 2 anbefales det, at deltageren selv starter små elever op, så den teoretiske viden afprøves i praksis.

På niveau 3 vil instruktøren støtte deltagerens egen undervisning ved vejledning evt. på deltagerens undervisningssted.

Eget spil er på alle tre niveauer en vigtig del af kurset, idet deltageren må tilegne sig en eksakt viden om den elementære teknik, det er nødvendigt at beherske for at kunne undervise små børn.

Det er muligt at gå til eksamen i ét eller flere niveauer (efter instruktørens anbefaling).

En forudsætning for at kunne gå til eksamen er, at eksaminanden for hvert niveau har observeret mindst 20 timers undervisning af børn hos en fuldt uddannet (HN) Suzukipædagog.

Kompetence

Efteruddannelsens eksamen er ikke direkte kompetencegivende, men:

Bestået eksamen i niveau 1 giver ret * til at kalde sig Suzukipædagog eller -lærer.

Har man bestået de 3 første niveauer, får man ret* til at kalde sig ”Eksamineret Suzukipædagog/-lærer på Alment Niveau” (Eks. Suzukipæd. AN).

Har man bestået niveau 4 og 5, får man ret * til at kalde sig ”Eksamineret Suzukipædagog på Højere Niveau” (Eks. Suzukipæd. HN).

I Danmark er det udelukkende lærermedlemmer af Dansk Suzuki Forbund, der har den juridiske ret til at kalde sig ovenstående – titlerne er beskyttede.

Suzuki Metoden ™

Suzuki Metoden ™ er et registreret varemærke som Dansk Suzuki Forbund har eneret til i Danmark gennem en aftale med The European Suzuki Association.

For at kunne anvende varemærket i Danmark kræves medlemskab af Dansk Suzuki Forbund. Kravet gælder: Lærere, musikskoler, institutioner og alle andre som på nogen måde anvender varemærket i deres markedsføring.