Priser:

Lærermedlemmer: 450 kr.

Institutioner: 400 kr.

Interessemedlemmer: 200 kr.

NB: Der ydes rabat til studerende, der kan fremvise gyldigt studiekort.

Medlemsskab

Betalingsfrist: 1. oktober

Medlemskontigentet betales 1 gang af årligt og forfalder 1. oktober, da foreningens regnskab følger skoleåret.

Spørgsmål vedrørende medlemskab bedes rettet til kasserer Turi Vethal. 
Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Suzuki Forbund, skal du sende os følgende oplysninger på mail:
  1. Navn
  2. Adresse
  3. Postnummer og by
  4. E-mail
  5. TelefonnummerInstrument
  6. Type medlemskab: lærer-, institution- eller interessemedlem

Sendes til: dsf.turi@gmail.com

Kontonr. til indbetaling af medlemsskab:

Husk tydeligt navn på betalingen!

Reg. nr. 1551, kontonr. 1608363